• Thuis,  Zorg

  Thuiszorg

  Thuiszorg is zoals de naam al doet vermoeden zorg die bij je thuis geleverd wordt. Globaal kun je thuiszorg indelen in een aantal verschillende onderdelen in de vorm van verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven en het bieden van huishoudelijke hulp.

  Thuiszorg

   

  Wondverzorging en het toedienen van injecties

  Thuiszorg is in de ogen van heel veel mensen met name het verzorgen en verplegen van mensen in de vorm van hulp bij onder meer het nemen van een douche, assistentie bij het opstaan uit bed, hulp bij het eten, wondverzorging en het toedienen van injecties.

   

  Ook ondersteuning bij dagelijkse dingen en in de huishulp

  Thuiszorg is zeker ook de ondersteuning bij dagelijkse dingen zoals het bieden van hulp bij praktische vaardigheden en assistentie bij de sociale redzaamheid. Hulp in de huishouding betreft de hulp die geboden wordt bij schoonmaakwerkzaamheden, opruimen, koken en het doen van de was en meer van dit soort werkzaamheden.

   

  Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo

  Binnen het zeer diverse aanbod van thuiszorg valt ook het bieden van huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, ook wel de Wmo genoemd. Is er sprake van persoonlijke verzorging van mensen onder de achttien jaar dan valt dit onder de Jeugdwet. Is er vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking en is begeleiding bij persoonlijke verzorging noodzakelijk, dan valt dit ook onder het pakket van de Wmo.

   

  Wie gaat dit dan allemaal betalen?

  Is er sprake van het bieden van begeleiding of ondersteuning bij de meer algemene dagelijkse levensverrichtingen (vaak afgekort tot ADL) dan valt dit eveneens onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij het gespreksonderwerp thuiszorg speelt in alle opzichten altijd het kostenaspect een voorname rol. Want: wie gaat dit dan allemaal betalen? Grofweg kun je stellen dat de kosten die worden gemaakt om mensen te verplegen en persoonlijke zorg bij lichamelijke ziekte, beperking en bij dementie te bieden onder de Zorgverzekeringswet vallen. En dus worden deze kosten in vrijwel alle gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. In dat geval krijg je van doen met een wijkteam verpleegkundige van een van de vele thuiszorginstellingen die ons land rijk is.

   

  Inzet van de wijkverpleging en de kinderverpleegkundige

  Doorgaans krijg je verpleging en zorg aangeboden door de wijkverpleging, in het geval dat er zorg geleverd moet worden aan een volwassenen. Is verpleging en verzorging bedoeld voor jeugd, dan komt de kinderverpleegkundige in actie. Deze zorg valt bij zowel volwassenen als jeugd onder de zorgverzekeringswet.